در حالی که برخی از خدمات ارزان سئو ممکن است بهینه سازی اساسی را ارائه دهند، سئوکاران ارزان قیمت اغلب به اقدامات غیراخلاقی متوسل می شوند که می تواند به رتبه بندی و شهرت وب سایت شما آسیب برساند. سرمایه گذاری روی متخصصان معتبر و با تجربه سئو نتایج بهتری را تضمین می کند و از جریمه های احتمالی موتورهای جستجو جلوگیری می کند.