بله، محتوای سنگ بنای خوب ساخته شده احتمال بیشتری برای جذب بک لینک از سایر وب سایت ها دارد و اعتبار و رتبه سایت شما را بهبود می بخشد.