عدم سرمایه گذاری در سئو می تواند منجر به کاهش دید آنلاین، کاهش ترافیک ارگانیک و از دست رفتن فرصت ها برای دستیابی به مشتریان بالقوه شود. رقبای که در سئو سرمایه گذاری می کنند ممکن است از کسب و کار شما در رتبه بندی جستجو و آگاهی از برند بهتر عمل کنند.