منبع اصلی درآمد موتورهای جستجو مانند گوگل از منابع مختلف غیر مستقیم است. موتورهای جستجو می توانند از طریق ارائه خدمات خود کسب درآمد کنند:

تبلیغات : گوگل از سرویس تبلیغاتی خود به نام Google Ads استفاده می کند که به لطف آن می تواند به برندها کمک کند تا محصولات خود را در نتایج جستجو نشان دهند و در مقابل هر بار که کاربر روی تبلیغ کلیک می کند کمیسیون کمی دریافت می کند.

خرید آنلاین: موتورهای جستجو می توانند محصولات مختلف را در نتایج جستجوی پیشرفته خود تبلیغ کنند. اگر کاربر یکی از محصولات را کلیک یا خریداری کند، موتور جستجو در ازای آن درصد کمی از خرید را می گیرد.

خدمات: گوگل خدمات خود (مانند فروشگاه Play، Google Cloud، Google Apps و غیره) را با موتور جستجوی خود ترکیب می‌کند و بنابراین از طریق مشتریانی که از آنها استفاده می‌کنند درآمد ایجاد می‌کند.