گوگل به عنوان یک موتور جستجو، سال ها پیشرو در صنعت خود بوده و همچنان بر بازار موتورهای جستجو تسلط دارد. چند دلیل وجود دارد که چرا گوگل پرکاربردترین موتور جستجو است:

  • یکی از اولین موتورهای جستجو بود
  • نتایج مرتبط را ارائه می دهد
  • سریع است
  • دائماً بهبود می یابد
  • به چندین سرویس رایگان متصل است.