همانطور که مشخص است، 99٪ از کل عبارات جستجو تحت 4 مقوله مختلف قرار می گیرند:

  • هدف پیدا کردن یک سایت خاص (navigational)
  • هدف اطلاعاتی 
  • هدف تحقیق تجاری
  • هدف معامله ای